2.2 De voordelen van samenwerkend mentorschap en virtuele samenwerking

Samenwerkend leren werkt volgens het principe dat meerdere mensen van elkaar leren als ze samen zijn; dit kunnen enkele/meerdere mentoren en enkele/meerdere mentees zijn, maar met minstens één mentor. Iedereen leert van elkaar om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. De nadruk ligt op het bereiken van een gemeenschappelijk doel, of het nu gaat om het voltooien van een taak, het oplossen van een probleem of het ontwerpen van een product.

Samenwerkend leren kan ook tussen meerdere mentoren onderling en kan resulteren in een beter opgeleide, bekwamere, geïnformeerde en betrokken mentor. De regel is dat er tenminste twee personen of een hele groep mentoren zijn. Het vermindert de behoefte aan formele training en zorgt voor een meer flexibele, actieve en betrokken leeraanpak.

Dit samenwerkende mentorschap stelt mentee(s) in staat om hulp te zoeken bij verschillende personen, afhankelijk van het onderwerp of de behoefte. Een gevarieerde groep mentoren die samenwerkt biedt effectievere ondersteuning, mogelijkheden en biedt een breed perspectief voor de mentee(s).  Samenwerkend mentorschap komt de relatie van beide partijen ten goede. De mentee krijgt hulp en begeleiding, maar ook de mentor profiteert. Soms ontstaat er voordeel uit omgekeerd mentorschap, bijvoorbeeld de visie van senioren op het leiden van een organisatie die wordt ingeruild voor het leren van iets technisch van iemand in een andere functie.

De voordelen van samenwerkend mentorschap?

  • Een actief proces, een uitdaging waarbij het nodig is dat leerlingen zich actief bezighouden met hun collega’s.
  • Omvat gegevensverwerking. Je spit door de kennis die je al hebt opgedaan en kiest de relevante informatie om die te gebruiken bij probleemoplossende debatten/discussies.
  • Het gaat meer over het verwerken en afstemmen van informatie in plaats van het simpelweg onthouden en uitbraken van informatie
  • Divers en soepel, zorgt ervoor dat de leerling heeft er baat bij heeft dat hij/zij te maken krijgt met verschillende gezichtspunten van mensen met verschillende achtergronden
  • Komt voor in een sociale omgeving waar het gesprek tussen de leerlingen plaatsvindt
  • Op de juiste manier toegepast, kan het leiden tot diepgaand, kennis- of overdragend leren.
  • Kan ook de ontwikkeling ondersteunen van een aantal intellectuele vaardigheden op hoog niveau, zoals kritisch denken, analytisch denken, synthese en evaluatie, die voor studenten in een digitaal tijdperk van essentieel belang zijn.

Virtuele samenwerking

Virtuele samenwerking wordt gedefinieerd als samenwerking, die wordt uitgevoerd zonder face-to-face interactie, mogelijk gemaakt door technologie. Nu we meer dan ooit tevoren (digitaal) verbonden zijn wordt online samenwerking steeds belangrijker op de huidige werkvloer en in de mentorwereld. Samenwerkend leren is nu veel gemakkelijker dankzij de vooruitgang in technologie, hogesnelheidsbreedband, het delen van bestanden, videoconferencies en projectmanagement.  Een virtuele samenwerkingsruimte is daarom een online plek waar virtuele samenwerking wordt gefaciliteerd. In de DCM Toolkit laten we je kennismaken met een aantal tools die gebruikt kunnen worden om online samen te werken. Dit is een verwijzing naar enkele van de tools

49% van de werknemers denkt dat tools voor instant messaging de samenwerking in teamverband vergroten

Je moet de beste online tool voor samenwerking en projectmanagement proberen te vinden.  In Module 4: Projectmanagement leer je hoe je een online platform voor projectmanagement en samenwerking (Monday.com) kunt gebruiken. Digital Change Makers heeft verschillende platforms onderzocht om het perfecte platform voor je te vinden. Kijk goed naar de gebruikersinterface en de belangrijkste functies, die allemaal worden uitgelegd in de Monday seminars.

De voordelen van virtuele samenwerking

Het ontwikkelt vaardigheden en kennis: door het delen van ideeën en door nauw samen te werken leren de deelnemers elkaars vaardigheden, hoe men denkt en werkt. Hoe meer er gecommuniceerd wordt, hoe meer er geleerd en begrepen wordt. Wanneer bijvoorbeeld deze samenwerkende vorm van communicatie tussen afdelingen wordt gestimuleerd, begrijpt men beter hoe de hele organisatie werkt.

Het verbetert relaties: met de opkomst van werken op afstand, hetzij als bedrijf of als team, stelt het samenwerkend leren mensen in staat om betere relaties aan te gaan en een sterk gevoel van gemeenschappelijkheid te hebben. Platforms voor samenwerking bij projectmanagement zijn hier geweldig voor (Monday wordt uitgelegd in Module 4). Als iemand bijvoorbeeld aan een bijzonder uitdagende taak werkt, kan hij of zij direct begeleiding en feedback krijgen door samen te werken met zijn of haar team.

Iedereen kan meedoen: Sommige mensen doen niet zo gemakkelijk mee omdat ze verlegen zijn of bang zijn om zich in een groep uit te spreken. Samenwerkend leren geeft iedereen die betrokken is de mogelijkheid om op een natuurlijke manier bij te dragen aan het proces, hetzij door te spreken, een online mening of input te geven, of misschien nuttige informatie te verstrekken.

Het lost een probleem sneller op: een probleem waarvoor één persoon twee weken nodig heeft om het in zijn eentje op te lossen, kan in een samenwerkende omgeving in slechts enkele uren worden opgelost. Wanneer je beschikt over een brede pool van talent met unieke vaardigheden en inzichten, heb je meer kans om het antwoord te vinden dan wanneer je alleen werkt.

Het spreekt de generatie Y aan: Millennials zijn opgegroeid met technologie, wat betekent dat ze altijd verbonden zijn. Ze vertrouwen er ook op dat ze hun werk er beter mee doen. Daarom richten ze zich liever op organisaties die op een samenwerkende manier werken.

Beter personeel aantrekken en behouden: Door deze manier van leren toe te passen op je bedrijf, kun je jezelf in de markt zetten als een vooruitstrevende werkplek. Samenwerking is ook een goede manier om personeel te behouden, omdat het de betrokkenheid en het moreel van medewerkers verhoogt.

Betere samenwerking kan leiden tot behoud van personeel

Het helpt (nieuwe) medewerkers om bij te blijven: nieuw personeel leert het beste van hun collega’s en managers. Een cultuur van samenwerking zal hen helpen om hen vanaf het begin op hun gemak te stellen en het inwerkproces soepeler te laten verlopen. Samenwerking bijvoorbeeld versterkt de mentor-mentee relatie tussen nieuwe medewerkers en hun meer ervaren collega’s. De mentor kan ook leren – want misschien ziet de mentee een betere manier om dingen te doen die de organisatie nog niet eerder had bedacht.

NextIntroductionPrevious