De Digital Change Makers Online Cursus is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijfsadviseurs, mentoren en docenten ondernemerschap die werkzaam zijn binnen het netwerk dat het bedrijfsleven ondersteunt. Denk aan ondernemersverenigingen, incubators, het MBO en HBO, maar ook accountants en adviseurs uit de particuliere sector.

De Digital Change Makers cursus is geschikt voor alle niveaus van het mentorschap, met name voor degenen die net beginnen met digitaal mentorschap. De DCM cursus vergroot de vaardigheden en het vertrouwen van mentoren in het gebruik van mobiele en digitale leermiddelen en stelt hen in staat om hun klanten digitale oplossingen aan te bevelen. Dit gebeurt door mentoren praktische begeleiding te bieden bij de verschillende manieren om met hun leerlingen te communiceren via verschillende digitale platforms zoals Word Press, Webinars en TED-Ed. De digitale platforms om de cursus te presenteren zijn zorgvuldig gekozen. Ze vergroten de digitale leerervaring van de mentoren en laten zien hoe ze deze hulpmiddelen kunnen gebruiken voor hun eigen digitale mentorschap. De DCM-cursus bestaat uit vier modules die uitgebreid ingaan op vier belangrijke thema’s bij het mentorschap: communicatie, samenwerking, creativiteit en projectplanning.

Covid-19 en Social Distancing hoeft het mentorschap niet te verstoren

DCM stelt mentoren in staat zich aan te passen aan de huidige pandemie, die veel mensen treft en die hun bedrijf aan de virtuele omgeving moeten aanpassen. Terwijl het directe rapporteren en het samenwerken met klanten een zakelijke noodzaak blijft in de nieuwe “werkomgeving”, moeten de mentees niet vergeten worden. Er komen geweldige mentoren bovendrijven die in crisissituaties en onzekere tijden met mentees werken, ook als dat creativiteit en aanpassing vereist. Er zijn verschillende redenen om je verplichtingen niet te laten verslappen en DCM stelt je in staat om je verplichtingen na te komen, maar vanuit een digitaal perspectief.

Met het oog op een onzekere toekomst moeten mentees nu meer dan ooit het contact met de mentoren aanhalen om de angst en bedriegerssyndroom te overwinnen en de hoopvolle visie van hun mentor op hoe ze niet alleen de storm kunnen doorstaan, maar ook in hun bedrijf kunnen blijven gedijen, vast te houden.

Overzicht van de Digital Change Makers cursus en modules

Module 1 Communicatie

 • Leer van andere mentoren hoe je je communicatievaardigheden onder de knie krijgt
 • Verkrijg beter inzicht in je communicatieve vaardigheden
 • Hoe kan ik geen mentor zijn?
 • Hoe bouw je vertrouwen op en maak je het mentorschap zinvol
 • Hoe ontdek en begrijp je je eigen sterke en zwakke punten van het mentorschap beter
 • TED-Ed gebruiken als tool voor digitaal mentorschap
Module 1

Module 2 Samenwerking

 • Het verschil tussen samenwerking en samenwerkend mentorschap
 • De voordelen van samenwerkend mentorschap en virtuele samenwerking
 • Soorten Europese samenwerkend mentorschap in een digitaal tijdperk
 • Voorbereiden op samenwerkend mentorschap
 • Het belang van onderlinge verbindingen en samenwerking
 • Een Word Press-pagina gebruiken als tool voor digitaal mentorschap
Module 2

Module 3 Creativiteit

 • Ontwikkelen en oefenen van creativiteit bij digitaal mentorschap door het leren van nuttige trucs en het dagelijks toepassen van eenvoudige oefeningen in het mentorschap
 • Begrijpen hoe netwerken en samenwerking de ontwikkeling van goede ideeën en creatief denken in de werkomgeving bevorderen
 • Anders creatief denken als noodzaak en hoe dit te doen met behulp van verschillende tools en technieken
 • Verschillende digitale hulpmiddelen die de rol van de mentor kunnen versterken en ervoor kunnen zorgen dat het creatieve potentieel wordt gemaximaliseerd
 • TED-Ed gebruiken als tool voor digitaal mentorschap
Module 3

Module 4 Projectplanning

 • Hoe kan een platform voor virtueel projectmanagement succesvol worden geïntegreerd en hoe kan worden gegarandeerd dat dit wordt bereikt met behulp van een specifieke mentorbenadering?
 • Wat is nodig bij de keuze van de juiste tool voor projectmanagement voor de klant of mentee
 • Tips en trucs van een DCM tool voor Projectmanagement en het beschikken over alle back-up webinar bronnen die nodig zijn voor een soepele integratie.
 • Hoe webinars kunnen worden gebruikt als communicatiemiddel
 • Het creëren van een Zoom-webinar
Module 4

NextIntroductionPrevious