2.3 Soorten Europees samenwerkend mentorschap in een digitaal tijdperk

Samenwerkend mentorschap tussen verschillende generaties

In het mentorschap is de focus dat senior professionals junior professionals adviseren verschoven. Professionals uit alle geledingen identificeren hun eigen behoeften en zoeken hulp bij of leren van hun ervaren collega’s. Het concept van samenwerkend mentorschap is een manier waarop de mentee, ongeacht functie in het bedrijf of leeftijd, zijn/haar behoeften in kaart brengt en die voldoet met behulp van diverse personen of mentoren. Dit kan in sommige gevallen omgekeerd mentorschap betekenen door de jongere generatie ondernemers te betrekken bij het ontdekken van waardevolle inzichten.  Hun kennis en intellect kan een bedrijf naar een betere of zekerder toekomst helpen met behulp van digitale technologieën. Bij het toepassen van omgekeerd mentorschap bij de hiërarchische verschillen in een bedrijf kunnen enkele blokkades voor het mentorschap ontstaan;

Samenwerkend mentorschap stelt mentees in staat om een eigen netwerk te ontwikkelen in relatie tot hun behoeften. In hun behoeften kan worden voorzien door een verscheidenheid aan mentoren.

Verschillende mentor-functies
Mogelijke activiteiten
Uitdagende mentor opdrachten
Een belangrijk project ondersteunen Een commissie voorzitten
Coaching van relaties
Ontwikkelen van een presentatie voor een conferentie Hoe ga je om met een probleem met een zakenpartner
Persoonlijk mentorschap
Hoe voer je vertrouwelijke gesprekken
Mentorschap voor vaardigheden
Leren werken met nieuwe software Mentorschap m.b.v. een technisch probleem
Professioneel mentorschap
Observatie van hoe je je gedraagt in een werksetting of zakelijke bijeenkomsten Gesprekken over loopbaan of de toekomstige rol in het bedrijf

Meer dan 50% van de wereldbevolking is aangesloten op een digitaal platform: samenwerkend mentorschap is heden ten dage de juiste manier om duurzaamheid op lage termijn te bereiken.

In tegenstelling tot conventioneel mentorschap is samenwerkend mentorschap bedoeld om een bredere rol te spelen in het helpen verduidelijken van het doel en de rol van personen en bedrijven. Deze aanpak zorgt voor een verbinding tussen de wijsheid van de oudere generatie en de wendbaarheid en innovatie van de jongere generatie, zodat de allerbeste resultaten worden verkregen.

Voor samenwerkend mentorschap zijn enkele basisprincipes nodig.

 • Ruimte: bied optimale ruimte aan personen en een gevoel van comfort geven
 • Respect: bieden aan elkaars perceptie en verwachtingen om tot een wederzijdse consensus te komen
 • Geduld: hebben en tijd genoeg geven om de beoogde resultaten te helpen bereiken
 • Doorzettingsvermogen: het is van cruciaal belang in samenwerkend mentorschap om, ondanks trage resultaten, vastbesloten te blijven met elkaar samen te werken bij het delen van intellect.
 • Acceptatie: het accepteren van elkaars juiste perceptie en verwachtingen om een gemeenschappelijke consensus te bereiken. Ook het accepteren van negativiteit is net zo belangrijk om weer op de goede weg te komen.

Tweezijdig samenwerkend mentorschap

Omdat bedrijven digitaal steeds beter worden, moeten mentoren niet alleen over de kennis en expertise beschikken, maar moeten ze ook goed digitaal kunnen werken. Bij tweezijdig samenwerkend mentorschap leert de oudere generatie de jongere generatie met hun expertise en ervaring en vice versa. De oudere generatie kan bijvoorbeeld niet digitaal vaardig zijn en werkt vaak samen met digitale experts uit de jongere generatie Y en Z. Onderwerpen waarmee ze kunnen samenwerken zijn onder andere het beheer van de e-reputatie van een bedrijf, personal branding op sociale media, samenwerkingsplatformen om sites en producten voor smartphones en tablets te optimaliseren.

Het is een win-win relatie als de digitale mentor en de traditionele mentor beiden hun vaardigheden kunnen updaten, hun ervaring en kennis kunnen doorgeven door middel van praktische oefeningen, programma’s voor mentoren en bijeenkomsten. Het uiteindelijke doel is dat iedereen dezelfde kant uitkijkt en in staat is om duidelijke, relevante en betere beslissingen te nemen die passen bij het bedrijf. Dit vereist een lange termijn aanpak., tweezijdig mentorschap is geen eenmalig proces, Met de dagelijks nieuwe digitale hulpmiddelen en praktijken moet je een digitaal trainingsplan op lange termijn hebben.


Voorbeelden van peer-to-peer mentorschap in Europa (cirkels in mentorschap )

Samenwerkend Peer-to-Peer mentorschap is gebaseerd op de kennis en ervaring van de samenleving; enkele voorbeelden;

Bizmentors  5 EU-regio’s die oplossingen bieden voor transnationaal zakelijk mentorschap voor lokale Europese MKB’ers. Zij vormen een aanvulling op de bestaande nationale mentorschapsmodellen en willen het mentorschap voor zelfs de MKB’ers in de verste uithoeken van de regio vergemakkelijken.

European Cluster Collaboration Platform een informatiecentrum dat het concurrentievermogen van Europese bedrijven stimuleert. Je krijgt de kans om samen te werken en deze  clustergemeenschap te verkennen, je potentiële samenwerkingspartner te identificeren en de wereld te laten zien waar je goed in bent!

DIHELP Training and Good Practice Webinars Het Digital Innovation Hub Enhanced-Learning Programme (DIHELP), gefinancierd door de EU, is een mentor- en coachingprogramma dat 30 Digital Innovation Hubs ondersteunt, het organiseert een reeks webinars die openstaan voor het grote publiek.

The Cluster Booster Track – Call for European Mentors is een enerverend peer-to-peer learning en booster programma dat clustermanagers helpt om hun managementvaardigheden te verbeteren, hun zakelijke kansen te vermenigvuldigen en nieuwe kanalen te openen voor samenwerking tussen clusters op nationaal en internationaal niveau.

TCI Mentoring Program wil ervaren mentoren koppelen aan nieuwkomers en talenten in een vroeg stadium van hun carrière. Enkele van de kennis- en competentiegebieden voor succesvolle clustervakmensen die via het TCI Mentoring Program zijn ontwikkeld; Clusterstrategie & Organisatievaardigheden, Cluster Samenwerking & Leiderschap, Cluster Ondernemerschap, Start-up & Schaalvergroting.

GroYourBiz. Een gevarieerde groep ervaren, deskundige en toegewijde zakenvrouwen die je ‘bestuur’ zijn, houd je verantwoordelijk voor de zakelijke doelstellingen en verplichtingen die je jezelf oplegt.  Zij delen hun individuele en collectieve wijsheid om je te helpen met de vragen en uitdagingen waar je mee worstetl.  En jij zult hetzelfde voor hen doen.

Women Presidents’ Organization, Inc. (WPO) richt zich op vrouwelijke presidenten van miljoenenbedrijven. De leden nemen deel aan professioneel gefaciliteerde peer-adviesgroepen om het “genie uit de groep” te halen en de groei van hun bedrijf te versnellen.

Collaboration Incubator:  De Collaboration Incubator ondersteunt vergaande nieuwe manieren van samenwerking tussen vertegenwoordigers van verschillende progressieve bewegingen en ideeën, evenals het gebruik van de kracht van digitale tools.


 

Samenwerkende Incubators

Incubation – Learn, Develop, Collaborate Tijdens de incubatieperiode kunnen start-ups zich meer richten op de ontwikkeling van diensten/producten door de vermindering van andere financiële en bestuurlijke lasten; zij beschikken over mentoren die gespecialiseerd zijn en een enorme ervaring hebben op gebieden als het ontwikkelen van bedrijven en het commercialiseren op internationale markten; ze krijgen toegang tot grote netwerken die ze kunnen gebruiken om investeerders en distributiekanalen te vinden; en ze hebben andere mensen om zich heen die in hetzelfde “schuitje” zitten waarmee ze kunnen communiceren en samenwerken, zowel op professioneel als op persoonlijk niveau.

Women in Communications & Technology (WCT) Mentorship Circle heeft als motto ‘Elkaar stimuleren’. Het doel van de WCT is om de leden in contact te brengen met de meest invloedrijke en ervaren experts in de industrie in de regio. Zij helpen elkaars loopbaan als mentor te ontwikkelen en te bevorderen door het delen van hun uiteenlopende kennis en ervaringen.


Schema’s voor het mentorschap op de werkvloer

Een bedrijf dat goed mentorschap aanbiedt, is zeer aantrekkelijk, vooral voor de G en Y-generatie die een snelle loopbaanontwikkeling als topprioriteit heeft. Maar het ontbreekt hen vaak aan de nodige ervaring om snel carrière te maken. Het aanbod van een samenwerkend mentorschap op de werkplek kan helpen bij het opleiden van werknemers, het verhogen van de tevredenheid, het ondersteunen van de betrokkenheid en het faciliteren van effectief delen van kennis. De inzet van mentorschap om nieuwe leiders te ontwikkelen zal een bedrijf of organisatie toekomstbestendig maken en helpen bij de planning van de opvolging. Millennials die van plan zijn om meer dan vijf jaar bij een organisatie te blijven, hebben twee keer zoveel kans om een mentor te hebben (68%) tegen (32%).

Het kan helpen om nieuwe leiders op te leiden en je organisatie toekomstbestendig te maken.


Samenwerkend mentorschap voor groepen

Als één mentor voor meerdere mensen of projectgroepen zorgt. De juiste technologie kan helpen bij het faciliteren van dit type aanpak.

Projectgroepen* bieden een veilige ruimte voor een mentor om relaties met meerdere belanghebbenden op te bouwen en te ontwikkelen. Het zijn ruimtes waar projecten worden uitgevoerd; taken worden toegewezen, feedback gedeeld, collega’s gevolgd en updates geplaatst. Bepaal of je groep open, gesloten of privé moet zijn om de toegang te verkrijgen en zorg ervoor dat de juiste mensen toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben.


Waar samenwerking & leiderschap samenkomen

Casestudy; Peter Simoons, zakelijke samenwerking laten werken

Virtueel samenwerken met Peter Simoons;

Als alliantie- en partnerspecialist werkt Peter op het snijvlak van samenwerking en leiderschap. Vanuit Nederland helpt Peter leiders van bedrijven en allianties over de hele wereld om resultaten te creëren met hun allianties en partnerships. ‘Simoons and Company’ is een op allianties gebaseerde netwerkorganisatie die samenwerkt met een aantal alliantiepartners voor gespecialiseerde taken.

Peter biedt.

 • Executive Coaching: om de mentee te helpen zijn volledige potentieel te ontsluiten
 • Alliantie leiderschap Coaching: om de mentee te helpen groeien als leider van een alliantie en de mogelijkheden van de alliantie te laten groeien
 • Teamontwikkeling: een tweedaags programma om effectieve samenwerkingsteams te ontwikkelen
 • Alliantie Masterclass: behandelt vaardigheden en tools die resultaten opleveren om allianties en samenwerkingsverbanden te creëren en te beheren
 • Wereldwijd Leiderschap Zelf-Assessment: De mentee beoordeelt zichzelf in de top 15 van meest noodzakelijke competenties voor de mondiale leider van vandaag
 • Virtuele Koffie: verkennend gesprek over alleen maar koffie, zonder verplichtingen (alleen online)

NextIntroductionPrevious