2.1 Wat is samenwerking & samenwerkend mentorschap?

Wat is samenwerking?

Samenwerking is een praktijk waarbij mensen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel om zakelijk voordeel te behalen. Samenwerking stelt mensen in staat om samen te werken om een beschreven en gemeenschappelijk zakelijk doel te bereiken.

Wat is samenwerkend leren?

Volgens Gerlach is “samenwerkend leren gebaseerd op het idee dat leren een natuurlijke sociale handeling is waarbij de deelnemers met elkaar praten (Gerlach, 1994). Het is door het praten dat er geleerd wordt.”

Wat is Collaborative Mentoring?

Samenwerkend mentorschap is een proces en relatie tussen een aantal ervaren zakenmensen/mentoren die ingezet worden als vertrouweling(en) van de bedrijfseigenaar(s)/mentee(s) die gedurende een specifieke periode bijeenkomen voor een gezamenlijk gedefinieerd doel of missie door middel van mentorschap en een mentorprogramma*.

‘Samenwerkend mentorschap is de kunst van het uitwisselen van intellect waarbij de wijsheid van een ervaren persoon de innovatie & behendigheid van een minder ervaren persoon ontmoet in het ontdekken van de sleutel tot succesvolle transformatie & het verkennen van de optimale balans van wederzijdse samenwerking voor de toekomstige duurzaamheid van het bedrijf en het respecteren van elkaars belangen.

In een setting van samenwerkend mentorschap hebben mentees de mogelijkheid om met een mentor of mentoren en collega’s te praten, ideeën te presenteren en te verdedigen, kennis en ervaring uit te wisselen, andere conceptuele kaders te bespreken en actief betrokken te zijn.

NextIntroductionPrevious